ارسال اين مطلب به دوستان

(( تحلیلی بر ارتباط امام زمان با فقه، در پرتو نظریۀ اجماع تشرّفی ))