سطح چهار تخصصی مهدویت
 
معرفی دروس اصلی مقطع سطح چهار تخصصی مهدویت در گرایش قرآن و حدیث
۲۲ تير ۱۴۰۰ ۱۲:۱۵
معرفی دوره سطح چهار مهدویت
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۱۸
زبان تخصصی
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵
نظریه پردازی/ سمینار
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۱۳
نظریه پردازی/ نظریه‌پردازی (دکترین مهدویت)
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۱۲
نظریه پردازی/ نظریه‌پردازی
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۱۰
نظریه پردازی/ نظریه‌پردازی (فهم و نقد)
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۰۹
تاریخ و سیره/آینده پژوهی
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۰۷
تاریخ و سیره/فلسفه تاریخ و مهدویت
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۰۵
تاریخ و سیره/تحلیل سیره سیاسی ائمه(علیهم السلام)
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۰۳
تاریخ و سیره/روش تحلیل تاریخ
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۴:۰۲
تاریخ و سیره/روش نقد گزارش‌های تاریخی
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ ۱۳:۵۹