تاریخ انتشارپنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۵۰
کد مطلب : ۶۲۷
۰
plusresetminus
بايسته‌هاي پژوهشي روان شناسی

بايسته‌هاي پژوهشي روان شناسی

كليات 1) تحليل روان‌شناختي انتظار أ‌) آثار روان شناختي انتظار ب‌) بررسي سختي‌ها و ابتلائات انتظار با رويكرد روان‌شناختي 2) روان‌شناسي در مهدويت آري يا نه؟ 3) بررسي ادعيه و روايات مهدويت با رويكرد روان‌شناختي 4) خاستگاه رواني منجي أ‌) خاستگاه رواني مهدويت (زمينه‌ها و عوامل) ب‌) خاستگاه روان‌شناختي مدعيان مهدويت ت‌) خاستگاه روان‌شناختي منكران مهدويت 5) آثار روان‌شناختي مهدي‌گرايي 6) تحليل روان‌شناختي غيبت أ‌) آثار روان‌شناختي وجود امام غائب 7) بررسي فطري يا اكتسابي بودن موعود‌گرائي يا مهدويت. ـ روان‌شناسي شخصيت
بايسته‌هاي پژوهشي روان شناسی
بايسته‌هاي پژوهشي روان شناسی
پژوهشکده مهدویت
گروه: روانشناسی
بایسته های پژوهشی
ـ كليات
1) تحليل روان‌شناختي انتظار
أ‌) آثار روان شناختي انتظار
ب‌) بررسي سختي‌ها و ابتلائات انتظار با رويكرد روان‌شناختي
2) روان‌شناسي در مهدويت آري يا نه؟
3) بررسي ادعيه و روايات مهدويت با رويكرد روان‌شناختي
4) خاستگاه رواني منجي
أ‌) خاستگاه رواني مهدويت (زمينه‌ها و عوامل)
ب‌) خاستگاه روان‌شناختي مدعيان مهدويت
ت‌) خاستگاه روان‌شناختي منكران مهدويت
5) آثار روان‌شناختي مهدي‌گرايي
6) تحليل روان‌شناختي غيبت
أ‌) آثار روان‌شناختي وجود امام غائب
7) بررسي فطري يا اكتسابي بودن موعود‌گرائي يا مهدويت.
ـ روان‌شناسي شخصيت
1) مهدويت و سلامت روان
أ‌) نقش مهدويت در مؤلفه‌هاي سلامت روان (اميد، آرامش و رفع اضطراب، اعتماد به نفس، مسئوليت‌پذيري، معنايابي و هدفمندي و ...)
ب‌) نقش انتظار در سلامت روان
ت‌) نقش دعا و مناجات با مهدي در سلامت روان
ث‌) رابطه اعتقاد به رجعت و سلامت روان
ج‌) بررسي نشاط و شادابي در فرهنگ مهدوي
2) بهنجاري و نابهنجاري در مهدويت و رويكردهاي روان‌شناسي
أ‌) ماهيت و ملاك‌ها بهنجاري
ب‌) ملاك‌هاي رفتار بهنجار
ت‌) نشانه‌هاي شخصيت بهنجار و نابهنجار
3) شخصيت از منظر مهدويت و روان‌شناسي
أ‌) روان‌تحليل‌گري
ب‌) شناخت‌گرائي
ت‌) رفتارگرايي و ..
4) ارزش‌هاي انساني از منظر مهدويت و روان‌شناسي
5) نقش مهدويت در عوامل شكل‌گيري شخصيت
6) هدف زندگي و مهدويت
أ‌) هدف زندگي در جامعه مهدوي
ب‌) هدف زندگي بر اساس آموزه‌هاي مهدوي
ت‌) هدف زندگي و حكومت جهاني
7) خودشكوفائي در مهدويت
أ‌) زمينه‌هاي خود شكوفائي در جامعه مهدوي
ب‌) ويژگي‌هاي انسان خودشكوفا از منظر مهدويت
ت‌) انتظار و خودشكوفايي
8) انسان از منظر مهدويت و مكاتب روان‌شناسي
9) شخصيت‌شناسي
أ‌) امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
ب‌) سفياني
ت‌) يماني
ث‌) سيدحسني
ج‌) دجال
ح‌) زمينه‌سازان ظهور
خ‌) مخالفان امام عصر در عصر ظهور
د‌) اصحاب امام
ذ‌) منكران مهدويت
ر‌) مدعيان دروغين مهدويت
10) نقش مهدي‌باوري در خودشناسي
ـ روان‌شناسي اجتماعي
1) رسانه و مهدويت با رويكرد روان‌شناختي
أ‌) تأثيرات رواني رسانه (تلويزيون، سينما، موبايل، اينترنت ...) بر مهدي‌باوران
ب‌) تحليل روان‌شناختي محصولات (فيلم، وب، كتاب و ...) مهدوي
ت‌) شيوه‌هاي نهادينه‌سازي آثار روان‌شناختي مهدويت در رسانه
ث‌) راه‌كارهاي روان‌شناختي گسترش فرهنگ مهدويت از طريق رسانه
2) روابط ميان فردي در مهدويت
أ‌) الگوي روابط ميان فردي منتظران
ب‌) بررسي همدلي در روابط ميان‌فردي منتظران
ت‌) بررسي همنوائي در روابط ميان فردي منتظران
ث‌) الگوي روابط ميان فردي عصر ظهور
ج‌) مقايسة تطبيقي روابط منتظر و منجي در مذاهب مختلف
3) نگرش مهدوي
أ‌) عوامل مؤثر در شكل‌گيري نگرش مهدويت
ب‌) تأثير نگرش مهدويت بر رفتار مهدي‌باوران
ت‌) تغيير نگرش‌هاي غلط مهدي‌باوران
4) جاذبه‌هاي ميان‌فردي در مهدويت
أ‌) بررسي جاذبه‌هاي ميان فردي مهدي‌باوران
ب‌) جاذبه‌هاي ميان‌فردي امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
5) تحليل روان‌شناختي خشم و پرخاشگري در مهدويت
أ‌) نقش مهدي‌باوري در رفتارهاي پرخاشگرانه
ب‌) خشونت در عصر ظهور
6) گروه‌هاي مهدوي
أ‌) بررسي ماهيت و كاركرد گروه‌هاي مهدوي
ب‌) همكاري و انسجام درون‌گروهي گروه‌هاي مهدوي
7) بررسي مسأله رهبري در روان‌شناسي و مهدويت
أ‌) ويژگي‌هاي روان‌شناختي رهبري دولت كريمه در روايات
8) نقش مهدويت در كاهش بزه‌كاري و معضلات اجتماعي
9) بررسي نمادهاي مهدوي با رويكرد روان‌شناختي
10) چگونگي پذيرش همگاني حكومت جهاني از ديدگاه روان‌شناختي
11) روان‌شناسي سياسي مهدويت
أ‌) روان‌شناسي شايعه و جنگ رواني در آخرالزمان
ب‌) تحليل روان‌شناختي فتنه و حيرت در آخرالزمان
ت‌) مديريت روان‌شناختي بحران‌هاي جهاني در راستاي زمينه‌سازي ظهور
12) مهدويت و روان‌شناسي تبليغ
13) خانواده مهدوي
أ‌) خصوصيات خانواده منتظر
ب‌) خانواده ايده‌آل، ارمغان جامعه مهدوي
ـ روان‌شناسي باليني
1) بهداشت روان و مهدويت
أ‌) عوامل فشارزاي رواني و راه‌هاي مقابله با آن از منظر تعاليم مهدوي
ب‌) بهداشت روان در جامعه پس از ظهور
ت‌) بهداشت روان و زمينه‌سازي ظهور
ث‌) مهدي‌گرايي و تحمل ناكامي‌ها
2) ارتباط در مانگري و مهدويت
3) الگوي درماني مبتني بر مهدويت
أ‌) درمان اضطراب
ب‌) درمان افسردگي و ...
4) نقش درمانگري در زمينه‌سازي ظهور
5) نقد و بررسي مكاتب درماني بر اساس آموزه‌هاي مهدوي
6) آسيب‌شناسي رواني افراد در آخر الزمان و درمان آن‌ها.
أ‌) بررسي اختلالات و آسيب‌هاي مربوط به مهدويت و درمان آن‌ها (مثل مدعيان دروغين)
ب‌) بررسي ناهنجاري‌هاي رواني در آخر الزمان از منظر روايات
7) سبك زندگي مطلوب بر اساس مهدويت
ـ روان‌شناسي يادگيري (تربيتي)
1) تحليل روان‌شناختي هنرهاي (نقاشي، خطاطي، مجسمه‌سازي) مهدوي
2) روش‌هاي ايجاد باور مهدوي بر اساس مباني روان‌شناسي يادگيري
أ‌) رفتاري
ب‌) شناختي
ت‌) شناختي رفتاري
ث‌) خبرپردازي و ...
3) نقش تفاوت‌هاي فردي در يادگيري مفاهيم مهدوي
ـ روان‌شناسي رشد
1) آموزش مفاهيم مهدويت بر اساس نظريه‌هاي روان‌شناسي رشد
أ‌) بر اساس مراحل رشد شناختي پياژه
ب‌) بر اساس مراحل رشد اخلاقي كلبرگ
ت‌) ويگوتسكي و ...
2) تأثير مهدويت در شكل‌گيري هويت
3) نظريه رشد بر اساس مباني مهدويت (نقد و ارائه نظريه جديد)
أ‌) رشد اخلاقي
ب‌) رشد شناختي
ت‌) رشد عاطفي
ث‌) رشد اجتماعي
ج‌) مقايسه ابعاد مختلف رشد در دورة‌قبل و بعد از ظهور
ـ روان‌شناسي انگيزش و هيجان
1) راه‌هاي ايجاد انگيزه براي شناخت بيشتر مهدي (عليه السلام) در سطوح مختلف سني بر اساس مباني انگيزشي
2) بررسي انگيزه‌هاي رواني‌ منتظران
أ‌) انگيزه انتظار
ب‌) انگيزه گرايش به دعا و زيارت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
ت‌) انگيزه برقراري ارتباط با مهدي موعود
ـ روان‌سنجي و مهدويت
1) نگرش‌سنج مهدوي
2) سنجش مؤلفه‌هاي شخصيتي مهدي‌باوران
تذكر: بسياري از بايسته‌هاي فوق‌الذكر اعم از مهدويت است و مي‌توان براي منجي هم استعمال نمود.
https://ayandehroshan.ir/vdcicyaq2t1ar.bct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما