تاریخ انتشارپنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۴۶
کد مطلب : ۶۲۶
۰
plusresetminus
بایستهای پژوهشی گروه علوم تربیتی

بایستهای پژوهشی گروه علوم تربیتی

بایسته ها و موضوعات پژوهشی گروه علوم تربیتی » ضرورتها: 1- شکوفایی و کمال انسانی در گرو تربیت اوست 2- اهداف انبیاء و ادیان الهی تربیت انسان است 3- نیاز جامعه بحران¬زده کنونی 4- ناکارآمدی مکاتب بشری در ارائه برنامه جامع و دقیق تربیتی اهداف: 1- ارائه نظام جامع تربیت مهدوی به عنوان برنامه راهبردی تربیت اسلام 2- پاسخ به درخواستهای مکرر پیروان مکتب تشیع و اسلام و به ویژه مهدی باوران 3- پر¬نمودن خلأ جهان امروز دربارۀ تربیت انسان 4- جواب¬گویی به شبهات تربیتی در حوزه مهدویت 5- شناخت وظایف تربیتی منتظران در عصر غیبت 6- مقابله علمی و کار¬آمد در مواجه با فرهنگ و تربیت مادی¬گرایانه غرب 7- ترسیم درست حکومت و نهادهای اجتماعی با توجه با عنایات تربیتی مهدوی
بایستهای پژوهشی گروه علوم تربیتی
بایستهای پژوهشی گروه علوم تربیتی
بسم الله الرحمن الرحیم
« بایسته ها و موضوعات پژوهشی گروه علوم تربیتی »
ضرورتها:
1- شکوفایی و کمال انسانی در گرو تربیت اوست
2- اهداف انبیاء و ادیان الهی تربیت انسان است
3- نیاز جامعه بحران¬زده کنونی
4- ناکارآمدی مکاتب بشری در ارائه برنامه جامع و دقیق تربیتی
اهداف:
1- ارائه نظام جامع تربیت مهدوی به عنوان برنامه راهبردی تربیت اسلام
2- پاسخ به درخواستهای مکرر پیروان مکتب تشیع و اسلام و به ویژه مهدی باوران
3- پر¬نمودن خلأ جهان امروز دربارۀ تربیت انسان
4- جواب¬گویی به شبهات تربیتی در حوزه مهدویت
5- شناخت وظایف تربیتی منتظران در عصر غیبت
6- مقابله علمی و کار¬آمد در مواجه با فرهنگ و تربیت مادی¬گرایانه غرب
7- ترسیم درست حکومت و نهادهای اجتماعی با توجه با عنایات تربیتی مهدوی
بایسته¬های پژوهشی:
1- فلسفه تربیتی مهدوی:
- ضرورتهای تربیت مهدوی
- ماهیت تربیت مهدوی و ارکان آن
- غایت تربیت مهدوی و ارکان آن
- تعریف تربیت مهدوی و ارکان آن
2- مبانی و پیش¬فرض¬های تربیت مهدوی:
- مبانی هستی¬شناسانه تربیت مهدوی( وجود خدا به عنوان حاکم هستی – وجود آخرت پس از دنیا و . . .)
- مبانی انسان¬شناسانه تربیت مهدوی (دو بعدی بودن انسان یعنی: جسم و روح- عنصر اختیار گستردگی مرحله-ای بودن زندگی انسان:رحِم – دنیا- آخرت در تدریجی-بودن تربیت انسان و . . .)

3- اصول و قواعد کلی تربیت مهدوی:
شامل: تغییر ظاهر- اصلاح شرایط- مسئولیت- عدالت- انتخاب- عزت و کرامت و . . .
4- اهداف تربیت مهدوی:
- اخروی: حیات طیبه- فلاح – فوز- لقاءالله و . . .
- دنیوی
- فردی: شکوفایی استعدادها- رشد فضایل اخلاقی- حفظ و ثبات ایمان- توانایی جسمی و . . .
- اجتماعی (در رابطه با دیگران)
خداوند : عبودیت به طاعت و رضایت و . . .
دیگران به عنوان فرد: انصاف، مودّت و . . .
جامعه انسانی : ولایت¬پذیری، قانون-مندی – مصلحت اندیشی،
طبیعت
5- زمینه¬ها و عوامل تربیت مهدوی:
- حکومت و حاکم الهی – قانون الهی- والدین- جامعه سالم - معلم- اراده انسان- غذای حلال- نعمتها- بلاها - تقوا و خودسازی- امور مالی- رفیق- دعا و . . .
6- روشهای تربیت مهدوی:
- دعوت و تبلیغ- محبت ورزی- قاطعیت- تذکر
- الگو¬پردازی- ابتلا- توبه¬پذیری- مدارا- تکریم و. . .
7- ساحتهای تربیتی:
- جنینی- کودکی- نوجوانی- جوانی- بزرگسالی- کهنسالی
8- موانع و آسیب¬های تربیت مهدوی:( فردی – اجتماعی)
- جهالت- کسالت- رفیق فاسد- جامعه آلوده- حاکمان فاسد – عجب وغرور و تکبر- حسادت- مال حرام- قساوت قلب- غفلت و . . .
9- آثار تربیت مهدوی:
- فردی: سیرت نیکو – کرامات و رجعت و . . .
- اجتماعی: الفت- نزول برکات و . . .

عناوین پژوهشی:
بخش اول: فلسفه تربیت مهدوی
1- ضرورت تربیت مهدوی در آینه آیات و روایات و عقل
2- چیستی و ماهیت تربیت مهدوی و ارکان آن
3- غایت و هدف کلی در تربیت مهدوی
بخش دوم: مبانی پیش¬فرضهای تربیت مهدوی:
1- مبانی هستیشناسانه تربیت مهدوی
2- مبانی انسان¬شناسانه تربیت مهدوی
3- جایگاه خدا و ربوبیت او در تربیت مهدوی
4- آخرت¬گرایی و تربیت مهدوی
5- اصالت روح در تربیت مهدوی
6- تربیت مهدوی و اختیار
7- فطری یا اکتسابی¬بودن منجی¬باوری
8- رابطه دنیا و آخرت در تربت مهدوی
بخش سوم: اصول تربیت مهدوی
1- تربیت مهدوی و ظاهر اسلامی
2- عدالت و اعتدال در تربیت مهدوی
3- نقش مدارا در تربیت مهدوی
4- جایگاه و کرامت نفس در تربیت مهدوی
5- محبت و تربیت مهدوی
بخش چهارم: اهداف تربیت مهدوی:
1- اهداف اُخروی تربیت مهدوی
2- نقش ایمان به منجی در سلامت معنوی
3- اعتقاد به مهدویت و مسئولیت معنوی
4- اعتقاد به مهدویت، پشتوانه وحدت و همبستگی اجتماعی
5- مهدی¬باوری و رفع تضادهای درونی(آرامش)
6- مهدی¬باوری، پویای¬ها فعالیت و خلاقیت
7- آثار تربیتی انتظار فرج
8- مهدی¬باوری وامید¬بخشی فردی و اجتماعی
9- باورداشت مهدویت و نقش ان در ایجاد صبر و بردباری
10- اعتقاد به امام مهدی و اعتقاد و اعتماد به نفس
11- مهدی¬باوری و کمال¬طلبی
12- نقش مهدی¬باوری در خود¬سازی
13- تربیت اجتماعی و مهدویت
14- نشاط و تربیت مهدوی
15- مهدویت و هویت¬یابی
16- جایگاه غیبت امام در تربیت مهدوی
17- چشم¬انداز اوصاف منتظران حضرت مهدی
18- تربیت مهدوی و ولایتمداری
19- شخصیت¬شناسی اصحاب حضرت مهدی
20- آثار تربتی اعتقاد به وجود امام مهدی
21- ویژگیهای جامعه منتظر
22- ایمان به حضرت مهدی و نقش آن در خانواده
23- تحلیل تربیتی ویژگیهای فردی و اجتماعی پس از ظهور
بخش پنجم: زمینه¬ها و عوامل تربیت مهدوی:
1- نقش حکومت در تربیت مهدوی
2- رسانه و تربیت مهدوی
3- خانواده و تربیت مهدوی
4- جایگاه خواص جامعه در تربیت مهدوی
5- جایگاه امام مهدی در تربیت مهدوی
6- شخصیت¬شناسی امام مهدی
7- شخصیت¬شناسی یمانی
8- شخصیت¬شناسی سید حسنی
9- بررسی نقش اقلیم در موقعیت جغرافیایی در شخصیت یاران اولیه دوران ظهور
10- راهکارهای تبلیغی مباحث مهدویت
11- اقدامات تربیتی ائمه برای زمینه¬سازی غیبت
12- تأثیر القاب و اسماء امام در مردم
13- آثار تربیتی دعاهای مرتبط با امام
14- نقش تربیتی نقل دیدارها با امام زمان
15- نقش تربیتی عرضه اعمال بر امام در منتظران
16- نقش تربیتی اعتقاد به رجعت
17- شخصیت¬شناسی ابدال و اوتاد
18- آثار تربیتی امکان زیارتی منسوب به امام عصر
19- تحلیل تربیتی حوادث زمینه¬ساز غیبت
20- جایگاه و کارکردهای مربی در تربیت مهدوی
بخش ششم: روشهای تربیت مهدوی:
1- روشهای ایجاد محبت به حضرت مهدی 
2- جایگاه محبت در تربیت مهدوی
3- نقش تلقین در تربیت مهدوی
4- اسوه¬پردازی در تربیت و باورداشت مهدوی
5- نقش قصه¬پردازی در آموزش معارف مهدوی
6- جایگاه و حدود مدارا در تربیت مهدوی
7- روش تمثیل و نقش آن در آموزش معارف مهدوی
8- تربیت مهدوی فرزندان به وسیله پایبندی عملی والدین
9- نقش برگزاری اردوها،کنفرانسها و گفتگوهای مهدوی در رشد علمی مهدوی
10- نقش تشویق و تنبیه در تربیت مهدوی
11- نمادهای مهدوی و تأثیر تربیتی آن
بخش هفتم: ساحتهای تربیتی:
1- زمینه¬های تربیت مهدوی در دوران پیش از تولد
2- زمینه¬ها و روشهای تربیت مهدوی کودک
3- زمینه¬ها و روشهای عام و خاص تربیت مهدوی نوجوانان
4- زمینه¬ها و روشهای تربیت مهدوی و توجه به خصوصیات جوانان
5- زمینه¬ها و روشهای تربیت مهدوی بزرگسالان
6- زمینه¬ها و روشهای تربیت مهدوی کهنسالان
بخش هشتم: موانع و آسیب¬های تربیت مهدوی
1- آسیب¬شناسی تربیتی تعیین وقت ظهور و استعجال
2- آسیب¬شناسی تطبیق موضوعات خارجی بر علائم ظهور
3- موانع گرایش به آموزه¬های مهدوی
4- بررسی تأثیر تربیتی خشن جلوه¬دادن سیره حضرت مهدوی
5- آثار تربیتی نهی از قیام قبل از ظهور
6- آفات تربیتی در زندگی مدعیان درغین مهدویت
7- دجّال، مانع بزگ تربیت مهدوی و گستره او
8- ویژگیهای مخالفان و منکران مهدویت
9- طرح مباحث غیر ضروری در مباحث مهدوی آموزش منهای تأثیر در مباحث مهدوی
10- آسیب¬شناسی تربیتی فرقهای انحرافی مهدوی
بخش نهم: آثار تربیت مهدوی:
1- تربیت مهدوی و ظهور کرامات
2- رجعت و تربیت مهدوی
3- تربیت مهدوی و ظهور و نزول برکات آسمانی و زمینی در جامعه

https://ayandehroshan.ir/vdcht-n-d23ni.ft2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما