تاریخ انتشارپنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۴۲
کد مطلب : ۶۲۵
۰
plusresetminus
بایسته های پژوهشی گروه قرآن و حدیث

بایسته های پژوهشی گروه قرآن و حدیث

اندیشه مهدویت را از زوایای مختلفی می توان بررسی کرد. بررسی این موضوع از منظر قرآن اهمیتی دیگر دارد. زیرا قرآن معتبرترین منبع اسلامی است و دست تحریف و زیاده نقصان از دامانش به دور مانده و از سوی دیگر ، تمامی مسلمانان جهان با هر نوع اندیشه و سلیقه ای این کتاب آسمانی را پذیرفته اند. پس از قرآن ، احادیث پیشوایان دینی غنی ترین منبعی است که مجموعه متنوعی از معارف مهدوی در آن طرح شده است. از آنجا که معارف درباره امام زمان بیشتر به آینده بشر ربط دارد و جز خداوند و معصومان ، کسی به آن آگاه نیست ، احادیث پیشوایان دینی منبع بی بدیلی برای کشف و استخراج معارف ناب مهدویت خواهد بود. گروه قرآن و حدیث می کوشد تا معارف مربوط به امام زمان را از همین منابع ، کشف و استخراج کند.
بایسته های پژوهشی گروه قرآن و حدیث
بایسته های پژوهشی گروه قرآن و حدیث
پژوهشکده مهدویت 
گروه: قرآن و حدیث
طرح کلی بایسته ها و موضوعات پژوهشی
مقدمه
اندیشه مهدویت را از زوایای مختلفی می توان بررسی کرد. بررسی این موضوع از منظر قرآن اهمیتی دیگر دارد. زیرا قرآن معتبرترین منبع اسلامی است و دست تحریف و زیاده نقصان از دامانش به دور مانده و از سوی دیگر ، تمامی مسلمانان جهان با هر نوع اندیشه و سلیقه ای این کتاب آسمانی را پذیرفته اند.
پس از قرآن ، احادیث پیشوایان دینی غنی ترین منبعی است که مجموعه متنوعی از معارف مهدوی در آن طرح شده است. از آنجا که معارف درباره امام زمان بیشتر به آینده بشر ربط دارد و جز خداوند و معصومان ، کسی به آن آگاه نیست ، احادیث پیشوایان دینی منبع بی بدیلی برای کشف و استخراج معارف ناب مهدویت خواهد بود.
گروه قرآن و حدیث می کوشد تا معارف مربوط به امام زمان را از همین منابع ، کشف و استخراج کند.
اهداف
1. تبیین و تعمیق معارف مهدوی در حوزه قرآن و حدیث
2. پالایش معارف مهدوی
3. نظریه پردازی ، تولید علم و کشف افقهای تازه در معارف مهدوی
4. تدوین دائرة المعارف (البته آن بخش که مربوط به گروه قرآن و حدیث می باشد)
5. پاسخ به سؤالات و شبهات
برنامه ها
1. جمع آوری آیات مهدویت
2. بررسی و تحقیق در آیات مهدویت
الف) بررسی و شرح آیات تفسیری
ب) بررسی و شرح آیات تأویلی
3. امام مهدی در آراء مفسران شیعی و سنی
4. بررسی و نقد کتابهای با موضوع «مهدویت در قرآن»
5. شناسایی حوزه های قابل بررسی در مورد مهدویت در قرآن
6. استخراج احادیث از منابع شیعی و سنی و تبویب مناسب آن
7. بررسی سندی و دلالی روایات
8. منبع شناسی
9. احیای تراث
10. استخراج و تبویب مناسب ادعیه و زیارات
11. بررسی سندی و دلالی ادعیه و زیارات
12. بررسی تطبیقی روایات شیعی و سنی
13. نقد و بررسی دیدگاههای مخالف (در راستای نقش فعال داشتن در برابر جبهه گیریهای مخالفان)
موضوعات پژوهشی قرآنی و حدیثی
قرآنی
ضرورت وجود حجت از منظر قرآن
گردآوری و دسته بندی آیات مهدویت
بررسی آیات تأویلی مهدویت
بررسی آیات تفسیری مهدویت
مکی و مدنی بودن آیات (چرایی و نتایج)
واسطه فیض از نگاه قرآن
روش قرآن در بیان اندیشه مهدویت
بررسی آراء مفسران شیعه و سنی درباره آیات مهدوی
تحلیل ابعاد زندگی امام مهدی بر اساس آیات و داستانهای قرآن
الف) تولد پنهانی
ب) غیبت(وقوع ؛ دلیل ؛ آثار)
ج) نقش امام غائب
د) سیره رفتاری (مثل مقایسه یوسف زهرا و یوسف قرآن)
مهدویت و سنتهای الهی در قرآن(استخلاف ؛ استدراج ؛ ..)
آینده جهان از منظر قرآن
موانع تحقق عدالت فراگیر از منظر قرآن
نشانه های ظهور در آیات
شرایط ظهور در آیات
سیر تحول جامعه منتظر از منظر قرآن (با تکیه بر جامعه یهود)
آسیب شناسی جامعه منتظر از منظر قرآن
بررسی تطبیقی جامعه ایده آل قرآنی با جامعه عصر ظهور(شاخصه ها ؛ آسیبها ؛ راه تحقق)
رجعت در قرآن
رجعت از منظر مفسرین شیعه و سنی
بررسی تطبیقی آیات مهدوی با آیات منجی در تورات و انجیل
حدیثی
گردآوری روایات صحیح مهدوی(در کتب شیعه ؛ در کتب اهل سنت)
گردآوری و بررسی ادعیه و زیارات مربوط به امام زمان
تحلیل و بررسی فراوانی موضوعات مهدوی (هم در احادیث هر امام و هم در مجموعه احادیث اهل بیت)
امام زمان در احادیث قدسی
مثلها در روایات مهدوی
عوامل جعل حدیث در موضوع مهدویت
مبانی مهدی باوری
اثبات امامت امام زمان از طریق روایات
اثبات وجود فعلی امام زمان براساس روایات اجماعی فریقین (من مات ؛ ائمه اثناعشر ؛ حدیث ثقلین ؛ ...)
شیوه اثبات امام زمان از منظر محدثین
دیدگاه اهل سنت درباره امام زمان و دلایل آن
نقد دلایل منکرین مهدویت
آثار مهدی باوری در روایات
امام زمان شناسی
بررسی احادیث مهدویت نوعی
اثبات ولادت امام زمان در روایات
بررسی حکم شاک در وجود امام زمان در روایات
بررسی نسب امام زمان در روایات شیعه و سنی
بررسی حدیث اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی
بررسی حدیث«لامهدی الا عیسی»
حکم بردن نام امام زمان
القاب امام زمان و علت آنها
تحلیل دست بر سرنهادن و بلند شدن هنگام ذکر نام قائم
اوصاف ظاهری امام زمان در احادیث شیعه و سنی
ویژگی‌های امام زمان نسبت به سایر معصومان(طول عمر ؛ غیبت ؛ دست برسرنهادن ؛ ...)
شباهت‌های امام زمان با اولیاء و انبیای الهی
دوران غیبت
الف. غیبت
چیستی و چگونگی غیبت
پیشینه غیبت
علل و آثار غیبت
ب. غیبت صغری
بررسی توقیعات و کلمات امام زمان
ج. غیبت کبری
نقش امام غایب از نگاه روایات
چگونگی حضور امام زمان در جامعه و ایفای مسئولیتهای امامت
امکان ملاقات و بررسی روایات معارض
معیار تشخیص ادعاهای صحیح در ملاقات
ارتباط معنوی با امام زمان در عصر غیبت
جلوه‌های محبت امام به مردم
حقوق متقابل امام و مردم
ولایت فقیه در روایات
راه‌های تشخیص مدعیان دروغین مهدویت در روایات
محل سکونت امام زمان در عصر غیبت(مدینه ؛ جزیره خضراء ؛ ذی طوی ؛ ..)
ازدواج و فرزند داشتن امام زمان
عریضه نویسی
عرضه اعمال بر امام زمان
د. انتظار و منتظر
انتظار (مفهوم ؛ پیشینه)
فضایل و آثار انتظار
آداب انتظار
وظایف منتظران
آسیب شناسی جامعه منتظر از منظر روایات
انتظار و قیام پیش از ظهور
شاخصه‌های جامعه منتظر
ر. جهان در آستانه ظهور
چیستی آخرالزمان
اوصاف جهان در آستانه ظهور در روایات
بررسی روایات مربوط به گسترش ظلم و فساد در آستانه ظهور
بررسی کشتارهای پیش از ظهور
وضعیت دین و دینداری در آستانه ظهور
بحران حاکمیت در آستانه ظهور
امنیت پیش از ظهور
اقتصاد پیش از ظهور
مفاسد اخلاقی پیش از ظهور
زنان در آستانه ظهور
اختلافات در جهان در آستانه ظهور
روزنه‌های امید در آستانه ظهور
راه‌های برون رفت از فتنه‌های پیش از ظهور
حوادث طبیعی در آستانه ظهور
مناطق مختلف جهان در آستانه ظهور (خراسان ؛ قم ؛ کوفه ؛ یمن ؛ بیت المقدس ؛ ...)
نژادها و اقوام مختلف در جهان در آستانه ظهور (عربها ؛ ترکها ؛ روم ؛ ...)
ز. نشانه های ظهور
نمادین یا واقعی بودن نشانه های ظهور
فواید نشانه های ظهور
بدا و نشانه های ظهور
تعداد نشانه‌های حتمی
بررسی روایات سفیانی
بررسی روایات دجال
بررسی روایات سید حسنی
بررسی روایات خراسانی
بررسی روایات یمانی
بررسی روایات خسف بیداء
بررسی روایات زلزله
بررسی روایات شعیب بن صالح
بررسی روایات نفس زکیه
بررسی روایات پرچم‌های سیاه
بررسی روایات صیحه آسمانی
بررسی روایات پیرامون خورشید (طلوع خورشید از مغرب ؛ خسوف و کسوف ؛ ..)
بررسی نسبت احادیث ملاحم با نشانه های ظهور
نشانه‌های ظهور و اشراط الساعه
ه. شرایط ظهور
حصولی یا تحصیلی بودن ظهور
موانع ظهور از منظر روایات
راهکارهای تسریع ظهور
شرایط ظهور از دیدگاه روایات:
1. یاران
ابدال ؛ اوتاد و نجباء در روایات
ویژگی یاران امام زمان
تعداد و ملیت یاران امام زمان
نقش و جایگاه جوانان در ظهور امام زمان
نقش و جایگاه زنان در ظهور امام زمان
نقش و جایگاه ایرانیان در ظهور امام زمان
2. آمادگی عمومی
3. ...
دوران ظهور
الف. ظهور
مفهوم و اقسام فرج و نسبت آن با ظهور
تفاوت یا اتحاد ظهور و قیام
طبیعی یا اعجاز آمیز بودن قیام امام زمان
ظهور، رجعت، قیامت مراحلی از یک حقیقت(تبیین و تحلیل)
تعیین وقت ظهور از منظر روایات
علم امام و وقت ظهور
ب. قیام
اهداف قیام امام زمان از منظر روایات شیعه و سنی
امام زمان و حضرت عیسی
بررسی جنگ‌های هنگام قیام
سلاح امام زمان
چگونگی پیروزی امام زمان بر قدرتهای جهانی
بررسی فتوحات امام زمان
روزشمار قیام در روایات (شامل مشخصات تقویمی: ماه ؛ روز ؛ روز هفته)
حوادث قیام
امام زمان؛ میراث‌دار انبیاء و اولیاء (ودائعی از انبیاء و اولیاء الهی که امام زمان در هنگام قیام ، به همراه می آورد)
فرجام ابلیس در دوران ظهور
ج. حکومت
قلمرو حکومت امام زمان
مدت حکومت امام زمان
محل حکومت امام زمان
د. سیره امام
سیره فردی امام زمان پیش و پس از ظهور
مقایسه سیره مهدوی با سیره نبوی و سیره علوی
توبه پذیری امام زمان
عدالت مهدوی(مفهوم ، ابعاد ، شاخصه ها ، و ...)
امام زمان و اهل کتاب
امام زمان و مشرکان
امام زمان و اهل سنت
امام زمان و اهل نفاق
معنای «جدید» در روایات (کتاب، امر، قضاوت، سنت، سلطان، و ..)
ر. دستاوردهای حکومت مهدوی
تکامل عقل در دوران ظهور
شکوفایی علمی در عصر ظهور
فناوری در عصر ظهور
امنیت عمومی در دوران ظهور
عمران و آبادانی زمین در دوران ظهور
رفاه و آسایش عمومی در دوران ظهور
ز. جهان پس از امام زمان
شهادت یا رحلت امام زمان
جانشینان امام زمان
پایان دنیا در روایات (تداوم حکومت اسلامی تا قیامت یا فساد جامعه پیش از آن)
و. رجعت
پیشینه رجعت
چرایی و چیستی رجعت
اهداف رجعت
دلایل رجعت
نقد و بررسی ادله منکرین رجعت
رجعت در ادعیه
رجعت اهل بیت( به ویژه: روایات دابةالارض ؛ رجعت امیرالمؤمنین ؛ رجعت امام حسین)
رجعت کنندگان در زمان ظهور (مؤمنین و کفار)
بانوان رجعت کننده (سرگذشت و ویژگیها)
زمان آغاز و پایان رجعت
حوادث دوران رجعت
و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
https://ayandehroshan.ir/vdcgrn934ak9x.pra.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما