تاریخ انتشارچهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۱۴
کد مطلب : ۱۶۰
۰
plusresetminus
آسيب شناسي سیاسی – اجتماعی فرهنگ انتظار( مهدويت )
چکیده مقاله
مهدويت به عنوان نهايت وغايت بشريت مهمترين واساسي ترين مساله اي است كه هرانساني بايد درمقابل آن تأمل و تفكركرده و راه و هدف خود را انتخاب ودراين مسير و سيروسلوك قراربگيرد. بديهي است مهدويت آني و دفعي نبوده يكباره اتفاق نخواهد افتاد بلكه مسيري است بس طولاني كه هركس و هرايده اي سازنده وهادي قسمتي ازاين راه است. راهي كه شناخت آن دشوار و بيراهه ها و رنج و شكنج آن بسياراست.
مسأله پراهميت منجي وغايت هستي موضوعي است كاملاً جهان شمول كه هيچ وجودي ازآن مستثني نيست. انسان به عنوان اشرف مخلوقات هميشه و درهمه حال سعي كرده ايده و طرح زندگي خود را براساس اين موضوع ارائه دهد و براساس آن دنيای دون را پشت سرگذاشته و گام درسراي ابدي بگذارد.
انسان هاي اهل فكر وآينده بين پي به مسؤوليت خطيرخود برده اند وهميشه سعي كرده اند تا وظيفه خود را درهرجايي از زمان و مكان كه هستند نسبت به منجي وغايت هستي انجام دهند. اسلام به عنوان كاملترين دين و بهترين توشه دراختياربشريت قرارگرفته تا انسانهاي آزاده با انتخاب اين دين ناب به رستگاري ابدي نايل گردند. اما به راستي كه انتخاب سخت و بسيار دشوار است. موضوع منجي ومهدويت با چهره ها و ظاهر و باطن هاي مختلف و توسط مكاتب متفاوت ارائه شده و انتخاب حقيقت و واقعيت را براي بشريت بسيار بسيارسخت كرده است. مهدويتهايي با ظاهرهايي زرين و پرزرق و برق به وجود آمده كه چشم بسياري از انسانهاي ساده لوح را گرفته وآنها را به جمود كشانده است. ايده و اصولي كه امروزه عملاً و صراحتاً توسط بسياري از دشمنان اسلام، اين دين ناب و اصيل، ارائه شده ومي شود همگي چون ويروسهاي مهدويت اسلامي و انساني را با مخاطراتي رو به روكرده و بعضاً ضربه هاي مهلكي را به پيكره آن وارد كرده است. تبليغات و تحريف و تخريب حقايق امروزه كمتر بشري را گرفتار خود نكرده و دامنه آن تقريبا تمام افكاررا دربرگرفته و چشم بسياري از كوته بينان را كوركرده است. دراين مقال سعي شده با كمترین جملات ممكن مهمترين خطرات وآفاتي كه اسلام و به خصوص غايت هستي ومهدويت اسلامي را تهديد مي كند مورد بررسي و نقد قرارگيرد.
آنچه كه دراين مقاله مورد بررسي قرارگرفته به دو بعد دروني و بيروني مربوط می شود. برخي رشد علف هاي هرز را درحيطه مهدويت متوجه درون مي كند و آن هم جامعه مسلمين است و برخي ازاين آفتها وآسيبها بيرونی بوده و بيرون از جامعه مسلمين و توسط دشمنان اسلام و مسلمين بر پيكره آن نقش بسته است. هردوي اين ابعاد به نوبه ي خود مهم بوده و هركدام به اندازه ديگري اهميت دارد. بعد دروني بيشترعلما و دانشمندان ومتفكران اسلامي را شامل مي شود و بعد بيروني نيزشامل تمامي مكاتب وایسمهايي است كه عملاً و صراحتاً شيپورجنگ را سرداده و با همه گستردگی خود و با ابزار قدرت همچون افعي تمام مارهاي ريز ودرشت را بلعيده تا سرور و سالار جهان و تبديل به قدرت مطلق شوند. قدرتي جهان شمول ومنجي كل. اميد است اين مقال دريچه اي باشد به روزي نو و صبحي پاك و حقيقي.


https://ayandehroshan.ir/vdcakwn6149ni.5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما