شعر و ترانه
 
تو تموم آرزومی <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۵:۱۹
تو بیا که جون بگیرم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۵:۱۷
پیچکای عاشق <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۵:۱۱
پسر فاطمه <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۵:۰۸
پای ما کجا گیره <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۵:۰۷
بیا و از سحر بگو <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۵:۰۴
بهونه‌ی عمر زمین (ترانه‌ی برگزیده) <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۴:۵۷
بهار بی‌تو <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۶:۴۰
باغچۀ رؤیا <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۶:۳۹
بارون غم <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۶:۲۵
ای که منشورِ ظهوری <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۶:۲۳
اوج خواهش <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ ۱۶:۱۹