آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 19 خرداد 1388 ساعت 14:07 http://www.ayandehroshan.ir/news/222/تاریخ-سیره-آینده-پژوهی -------------------------------------------------- عنوان : تاریخ و سیره/آینده پژوهی -------------------------------------------------- متن : عنوان درس: آینده پژوهی تعداد واحد: 2 نوع واحد: اصلی ـ نظری