آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 4 تير 1394 ساعت 11:17 http://www.ayandehroshan.ir/magazine/1089/پژوهش-های-مهدوی-10 -------------------------------------------------- عنوان : پژوهش های مهدوی 10 سال سوم، شماره 10، پاییز 1393 -------------------------------------------------- متن : دهمین شماره نشریه علمی تخصصی پزوهش های مهدوی به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی و سردبیری نصرت الله آیتی منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانیم : مهدویت در قرآن (تأملی در آیه 105 سوره انبیاء)...نویسنده : سیدمسعود پورسیدآقایی، سیدمحسن کاظمی، محمد حلفی واکاوی جریان نجات مستضعفان در قرآن...نویسنده : محمدمهدی حائری پور تحلیلی بسترشناسانه درباره کتاب الغیبة شیخ طوسی... نویسنده: مجید احمدی کچایی انسان شناسی، مبنای محوری مهدویت...نویسنده: محمدصابر جعفری تبیین هویت اخلاقی فرد منتظر و راهکارهای پرورش آن در نوجوانان...نویسنده:علی نقی فقیهی،شعله امیری، فاطمه شریفی نقد و تحلیل نظریه انکار مهدویت اقبال لاهوری با تکیه بر اشعار اردوی وی...نویسنده: منصور نیک پناه جهان پس از ظهور منجی از منظر عهد جدید...نویسنده: منیره قضاوی