آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 31 شهريور 1394 ساعت 11:25 http://www.ayandehroshan.ir/news/1/انتظار-نوجوان-116 -------------------------------------------------- عنوان : انتظار نوجوان 116 سال یازدهم - مهرماه 1394 -------------------------------------------------- سال یازدهم - مهرماه 1394 متن : یکصد و شانزدهمین شماره نشریه انتظار نوجوان با مطالب متنوع برای نوجوانان منتشر شد. سخن بزرگان باران میبارد پیامک مهدوی اخبار خانم دهیار، چراغ خانه های روستا را روشن نگه داشت حاج آقا اجازه : غذای مقوی یا هله هوله روح عیدی فقط برای تو داستان : خودش خواسته بود نوجوان منتظر روزگار خوش آینده : خیلی کم ، خیلی زیاد الفبا : دستهای چپ و راست یک قیام شکرستان: آداب مهمانی درس غدیر برای منتظران سبک زندگی شعر فقط با تو میگویم : به خاطر خدا خوب باش تا تو بیایی : گنجی به نام عهد تا تو بیای : امیدوارم همیشه سلامت باشی قصه ای در دل کوه ها : کوه مرا صدا زد داستانک ها معرفی جشنواره علمی : چگونه در جام جهانی نجوم شرکت کنیم روزگار فراموش شده علم : زندگی تقویم شگفتی های آفرینش : زوجیت در گیاهان رخصت : قیقاچ ( تیر اندازی روی اسب) عکس نوشت : عیدی بی بی سادات