آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 9 آذر 1393 ساعت 9:48 http://www.ayandehroshan.ir/article/726/مشرق-موعود-29 -------------------------------------------------- عنوان : مشرق موعود 29 تاریخ انتشار : بهار 1393 -------------------------------------------------- سال هشتم، شماره 29، بهار 1393 متن : بیست و نهمین شماره نشریه مشرق موعود به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی با مقالاتی از پژوهشگران عرصه مهدویت منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانیم : طرح اندیشه مهدویت از سوی امام صادق(ع)... نویسنده : امیر غنوی معرفت شناسیِ مهدویت پژوهی... نویسنده : حسین الهی نژاد تحلیلی از اصل انتظار در پرتو فلسفۀ غیبت... نویسنده : محمد اسعدی امکان پذیری و چگونگی تحقق آینده پژوهی اسلامی... نویسنده : محمدرحیم عیوضی، عبدالرحیم پدرام باورداشت آموزه مهدویت و نقش آن در احیای فرهنگ و تمدن اسلامی... نویسنده : سیدعلیرضا واسعی، امیرمحسن عرفان نقش عباسیان در جعل و تحریف روایات مهدوی... نویسنده : عبدالهادی فقهی زاده، سیدجعفر صادقی پیش بینی میزان انتظار فرج بر اساس امید، خوش بینی و منبع کنترل در دانشجویان... نویسنده : اعظم مرادی، سیدمحمد قلمکاریان