آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 24 شهريور 1397 ساعت 11:45 http://www.ayandehroshan.ir/book/1484/بررسی-آماری-روایات-دستاوردهای-حکومت-جهانی-امام-زمان -------------------------------------------------- عنوان : بررسی آماری روایات دستاوردهای حکومت جهانی امام زمان -------------------------------------------------- کتاب بررسی آماری روایات دستاوردهای حکومت جهانی امام زمان به قلم مجتبی رضائی آدریانی در موسسه آینده روشن در شمارگان 1000 نسخه منتشر شده است. متن : به گزارش مؤسسه آینده روشن در مقدمه این کتاب می خوانیم:از مهم ترین و حتی شاید مهم ترین نکته درباره دوران ظهور امام زمان بررسی دستاوردهای حکومت جهانی آن حضرت است. باید دید حکومتی که حجم بزرگی از روایات را به خود اختصاص داده و حتی از منظر برخی، آرمان انبیاء و اولیاء الهی قلمداد شده در عرصه دستاوردها چه کارآیی و توانمندی هایی دارد؟ و آیا حکومت جهانی امام زمان تا چه اندازه می تواند زندگی این دنیایی بشر را متحول سازد؟ با دو رویکرد می توان به سراغ پاسخ این دست پرسش ها رفت. یکی رویکرد عقلانی و بررسی و تحلیل عقلی آنچه که می تواند در اثر یک حکومت الهی یکپارچه و جهانی شکل پذیرد؛ و دیگری رویکرد روایی و کنکاش در میان کلمات معصومان و یافتن مواردی که به عنوان دستاورد حکومت جهانی، در روایات اهل بیت ذکر شده یا می توان از لابلای کلمات ایشان به دست آورد. بنای این نوشتار بر پاسخ به پرسش های یاد شده از راه دوم است. به این منظور، روایات مهدوی به شیوه ای که پس از این اشاره خواهد شد جستجو شده و در مجموع، 310 روایت در موضوع دستاوردهای حکومت جهانی یا موضوعات مرتبط با آن یافت و پس از نمایه زنی های اولیه در هشت عنوان کلی دسته بندی شد که هر عنوان، مشتمل بر ریز موضوعات مرتبط با خود است. کتاب بررسی آماری روایات دستاوردهای حکومت جهانی امام زمان به قلم مجتبی رضائی آدریانی در موسسه آینده روشن در شمارگان 1000 نسخه منتشر شده است. برای دریافت این کتاب کلیک کنید انتهای پیام / 101