آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 12 آذر 1397 ساعت 13:42 http://www.ayandehroshan.ir/news/1410/شماره-144-نشریه-ملیکا -------------------------------------------------- عنوان : شماره 144 نشریه ملیکا -------------------------------------------------- شماره 144 نشریه ملیکا ویژه آذرماه 1397 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد. متن : شماره 143 نشریه ملیکا ویژه آذر 1397 با مطالب متنوع برای کودکان به مدیرمسؤولی سید مسعود پورسیدآقایی از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) و با قیمت 5000 تومان چاپ و روانه بازار شده است.