آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 6 فروردين 1400 ساعت 19:16 http://www.ayandehroshan.ir/gallery/1455/1/افتتاحیه-شانزدهمین-همایش-دکترین-مهدویت-پخش-پیام-تصویری-حضرت-آیت-الله-جوادی-آملی -------------------------------------------------- عنوان : افتتاحیه شانزدهمین همایش دکترین مهدویت با پخش پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی -------------------------------------------------- شانزدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت با موضوع طرح کلی دین و حرکت انبیا و امامان از آغاز تا انجام با پخش پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی آغاز به کار کرد متن :