آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 9 آذر 1393 ساعت 9:44 http://www.ayandehroshan.ir/magazine/732/مشرق-موعود-23 -------------------------------------------------- عنوان : مشرق موعود 23 تاریخ انتشار : پاییز 1391 -------------------------------------------------- سال ششم، شماره 23، پاییز 1391 متن : بیست و سومین شماره نشریه مشرق موعود به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی با مقالاتی از پژوهشگران عرصه مهدویت منتشر شد. آنچه در این شماره می خوانیم : معیارهای تطبیق نشانه های ظهور... نویسنده : نصرت الله آیتی طرح اندیشۀ مهدویت در قرآن... نویسنده : امیر غنوی نقدی بر معیارهای ارزش مداری آرمان شهر تامس مور در کرامت انسانی... نویسنده : سیدمسعود پورسیدآقایی، بهروز محمدی منفرد مسئله شناسی مهدویت پژوهی... نویسنده : حسین الهی نژاد، مهدی شریفی بررسی گفتمان گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه... نویسنده : سید علاء الدین شاهرخی غلبۀ نهایی اسلام بر ادیان... نویسنده : علی رضایی کهنمویی بررسی وضعیت فرهنگ مهدویت بین دانش آموزان دورۀ متوسطۀ شهر قم... نویسنده : علی یزدخواستی، محمد امینی، حمید رحیمی، ساره غفاری ایرانی