آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 27 خرداد 1394 ساعت 14:05 http://www.ayandehroshan.ir/book/1155/حدیث-حضور -------------------------------------------------- عنوان : حدیث حضور جواد جعفری -------------------------------------------------- متن : ناشر: موسسه آینده روشن نوبت چاپ: اول، 1394 شمارگان: 1000 شابک: 3-55-5073-600-978 مرکز پخش: قم، خیابان صفائیه، کوچه 25، پلاک 27، موسسه آینده روشن تلفن: 37840080-025 از جمله مسائل مهم در موضوع مهدویت، ولادت و وجود امام عصر، حضرت حجت بن الحسن(عج) است. بسیاری از مسائل دیگر مانند غیبت و نقش امام غایب، به اثبات ولادت و وجود آن حضرت بستگی دارد. دانشمندان شیعه برای اثبات این امر مهم، دلیل های متعدی آورده اند که به طور کلی این دلیل ها را به سه گروه می توان تقسیم کرد: کلامی، نقلی و تاریخی. دلیل های نقلی شامل آیات قرآن و روایت های رسیده از طریق شیعه و اهل تسنن است. احمد الکاتب از نویسندگان عرب زبان درصدد انکار ولادت و وجود امام دوازدهم(عج) است. از این رو در کتاب خویش در صحت دلیل های نقلی و نیز در دلالت آن ها بر مقصود شیعه تردید کرده است. این نوشتار ضمن نقل عین عبارت های وی به نقد و پاسخ گویی به آن ها می پردازد. شاید بتوان در بیان اهمیت موضوع به شرح همین نکته بسنده کرد که پایه و اساس تشیع و افتراق آن با اهل تسنن اعتقاد به وجود امام است. امامت از اصول مذهب امامیه به شمار می رود و در حال حاضر امام دوازدهم حضرت حجت بن الحسن(عج) مصداق آن است. نظام مرجعیت و ولایت فقهای شیعه یعنی نظام اجتماعی و سیاسی شیعه بر پایۀ وجود امامی زنده پایه گذاری شده است و آنان نایبان امامی غایب اما موجود هستند. بنابراین اثبات وجود امام دوازدهم(عج) از پایه ای ترین مباحث اعتقادی شیعه است و در این موضوع نیز آیات و احادیثی که از طریق فریقین نقل شده از مهم ترین دلیل های بحث است. در نتیجه بحث از ادله نقلی برای اثبات وجود فعلی امام، اهمیت فراوان و جایگاهی خاص دارد.