آینده روشن | مؤسسه آينده روشن بشريت 24 اسفند 1398 ساعت 11:14 http://www.ayandehroshan.ir/news/1423/شماره-52-فصلنامه-مشرق-موعود-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : شماره 52 فصلنامه مشرق موعود منتشر شد -------------------------------------------------- پنجاه و دومین شماره نشریه مشرق موعود به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی و با مقالاتی از پژوهشگران عرصه مهدویت منتشر شد. متن : به گزارش آینده روشن پنجاه و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود به مدیر مسئولی حجت الاسلام سید مسعود پور سید آقایی با این عناوین منتشر شد؛ 1.معیارهای شناخت امام مهدی در هنگامه ظهوراز نصرت الله آیتی 2.نظریه مدیریت از فرادست از منظر انسان شناسی اسلامیاز امیر غنوی؛ مریم غنوی؛ میثم لطیفی 3.بررسی حلیت خمس در عصر غیبت با توجه به توقیع امام عصر و تکیه بر دیدگاه احمد اسماعیل بصری از احسان سامانی؛ مجید احمدی کچایی 4.اثبات صلح آمیز بودن قیام امام مهدی؟عج؟ براساس روایات فتوحات (بررسی سه نظریه با روش تجمیع قرائن و جامع نگری فقهی) از سید محمدرضی آصف آگاه؛ مصطفی ورمزیار؛ مجتبی خانی 5.بررسی شبهات مشترک اگناس گلدزیهر و سعد محمد حسن درباره مهدویتاز حسین علی کیخا 6.سیری در مسائل مهدوی در تفاسیر مذاهب اسلامیاز مرتضی عبدی چاری؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی 7.امام مهدی از دیدگاه محی الدین ابن عربی و صدرالدین قونویاز محمدحسین مختاری 8.نقش انتظار و اندیشه مهدویت در اخلاق شهروندیاز فیروزه کرمی ازاینجامی توانید مقالات این شماره را دریافت کنید. انتهای پیام / 101